O časopisu Media4u Magazine

Obsah

O časopisu

Časopis Media4u Magazine byl založen v roce 2004 jako forum pro podporu vědy a výzkumu v oblasti vzdělávání. Od roku 2007 jsou všechny příspěvky recenzované dvěma nezávislými recenzenty. Časopis je vydáván s podporou mezinárodní redakční rady složené z vysokoškolských pedagogů. Vydávání časopisu je dobrovolná iniciativa jednotlivců a nemůže být spojováno s jakoukoliv konkrétní školou ani jinou organizací.
Vydavatel: Ing Jan Chromý, Ph.D.
IČ: 17032628
e-mail: chromy@media4u.cz

Return

Cíle a obsah časopisu

Časopis Media4u Magazine je vydáván s odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů. Tato dobrovolná iniciativa nemůže být spojována s jakoukoliv konkrétní školou ani jinou organizací. Časopis je určen pro podporu vědy a výzkumu v oblasti vzdělávání bez ohledu na konkrétní oblast výuky. Nejvíce je časopis zaměřen na oblasti:
 • vzdělávací technologie,
 • oborové didaktiky,
 • komunikace,
 • informatiky,
 • využívání medií a mediálních prostředků,
 • auditoriologie – prostorové řešení a technické vybavení učeben, přednáškových, konferenčních a kongresových sálů

Návrat na obsah

Archivace/ indexace jednotlivých vydání

 • WebArchiv – Archiv českého webu, Národní knihovna České republiky
 • EBSCO Publishing

Návrat na obsah

Plán vydání

Časopis Media4u Magazine vychází čtvrtletně k datům:
 • 15. března – uzávěrka je 15. prosince předcházejícího roku
 • 15. června – uzávěrka je 15. března
 • 15. září – uzávěrka je 15. června
 • 15. prosince – uzávěrka je 15. září

Návrat na obsah

ISSN

ISSN časopisu Media4u Magazine je 1214-9187.

Návrat na obsah

Vědecká redakční rada

Šéfredaktor:
 • Ing. Jan Chromý, Ph.D., Vydavatel časopisu Media4u Magazine - CZ
Zástupce šéfredaktora:
 • Doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové - CZ
Členové:
 • prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc., Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze - CZ
 • prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., Ph.D., Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom - SK
 • prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové - CZ
 • prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové - CZ
 • prof. Dr. Alexander Dimchev, Filosofická fakulta, Sofia University - BG
 • prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové - CZ
 • prof. Valentina Ilganayeva, doktor nauk, Charkovská státní akademie kultury - UA
 • prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień - PL
 • prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., Vysoká škola hotelová, Česká republika - CZ
 • prof. Alexander Kholod, Ph.D., National University of Culture and Arts, Kyiv - UA
 • prof. Dr. hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra - PL
 • prof. Dr. hab. Ing. Kazimierz Rutkowski, Zemědělská univerzita Hugona Kollataja v Krakowě - PL
 • prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové - CZ
 • doc. Mgr. Ing. Radim Bačuvčík, Ph.D., Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - CZ
 • doc. PaedDr. Peter Beisetzer, Ph.D., Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove - SK
 • doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze - CZ
 • doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha - CZ
 • doc. Sergej Ivanov, CSc., Uralská federální univerzita, Jekatěrinburg - RUS
 • doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice - CZ
 • doc. Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D., Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - CZ
 • doc. Olena Karpenko, Ph.D., National aerospace university «Kharkiv aviation institute» - UA
 • doc. Anna Kholod, Ph.D., Kyiv, National University of Culture and Arts, Kyiv - UA
 • doc. Victoria Kovpak, kandidat nauk., Classic Private University Institute of Journalism and Social Communication - UA
 • doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., Vysoká škola obchodní, Praha - CZ
 • doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové - CZ
 • doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, Praha - CZ
 • doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc., Fakulta přírodně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita Liberec - CZ
 • doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové - CZ
 • doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové - CZ
 • Mgr. Anica Djokič, MBA, Srbsko - SRB
 • Donna Dvorak, M.A. Spojené státy americké - USA
 • Ing. Katarína Krpálková-Krelová, Ph.D., Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická, Praha - CZ
 • Mgr. Liubov Ryashko, Ph.D., Rusko - RUS
 • Mgr. Ing. Josef Šedivý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové - CZ
 • Dr.Quah Cheng Sim, Institut Aminuddin Baki, National Institute of Educational Management and Leadership, Ministry of Education - MAL
 • Ing. & Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D., Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc - CZ
 • PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D., Vysoká škola polytechnická, Jihlava - CZ
Čestní členové vědecké redakční rady in memoriam:
 • prof. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc., Slovenská republika - SK

Návrat na obsah

Kolegium nezávislých recenzentů v roce 2016

 • prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.
 • prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
 • prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.
 • prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
 • prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
 • prof. Anna Shemaeva, DrSc.
 • doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.
 • doc. Ing. Jana Burgerová, Ph.D.
 • doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
 • doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Ĺuboš Krišťák, Ph.D.
 • doc. Iryna Pobeženko, Ph.D.
 • doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
 • doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.
 • doc. Ing. PhDr. Lucie Severová, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Trnka, CSc.
 • doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
 • Mgr. Martin Bastl, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Berková, Ph.D.
 • Ing. Marie Fišerová, Ph.D.
 • Ing. Václav Hofman, Ph.D.
 • Ing. Lenka Holečková, Ph.D.
 • Ing. Alena Králová, Ph.D.
 • PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.
 • Ing. Lucia Krištofiaková, Ph.D.
 • Ing. Markéta Lexová, Ph.D.
 • Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
 • Ing. Jaromír Novák, Ph.D.
 • Ing. Katarina Tináková, Ph.D.
 • Ing. Eva Tóblová, Ph.D.
 • Ing. Lucie Trnková, Ph.D.
 • Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.
 • Ing. Marie Urbanová, Ph.D.
 • Ing. Jitka Zborková, Ph.D.
 • Mgr. Martin Doleček
 • Mgr. Irina Hafijčuková
 • Mgr. Iva Kabeláčová
 • Mgr. Petr Novák
 • Ing. Miloš Sobek
 • Ing. Jan Šíba
 • Ing. Jiří Vávra

Návrat na obsah

Typ příspěvků

Jsou přijímány pouze příspěvky ve formátu Microsoft Word verze 97-2003 (*.doc). Lze je exportovat z vyšších verzí a z jiných textových editorů.

Návrat na obsah

Adresa pro podání nabídky článku

Příspěvky musí být doručeny jako příloha e-mailu ve formátu Microsoft Word verze 97-2003 (*.doc) na e-mailovou adresu prispevky@media4u.cz.
Příspěvek by měl mít v rubrice předmět příjmení autora.
Autor dostane obratem potvrzení došlé pošty.

Návrat na obsah

Formát příspěvků

Doporučený rozsah příspěvků je 4-8 stran A4 zapsaných do šablony. V případě požadavku publikování rozsáhlých statí je potřebné toto předem konzultovat s redakcí.
Každý příspěvek, který nebude splňovat veškeré formální náležitosti uvedené v pokynech pro psaní příspěvků, bude zamítnut ještě před recenzním řízením.
Opravený příspěvek, zaslaný autorem opětovně po zamítnutí, bude automaticky odložen pro posouzení k následujícímu vydání.

Návrat na obsah

Etické zásady

Časopis Media4u Magazine vyjadřuje shodu s Výborem pro etiku publikací COPE. Očekáváme, že všichni potenciální autoři přečtou a pochopí etické zásady před odesláním jakéhokoliv článku našemu časopisu. Tyto zásady obsahují povinnosti všech autorů, editorů a recenzentů pracujících pro Media4u Magazine, stejně jako naši vlastní etickou odpovědnost. Zásady zahrnují, ale nejsou omezeny pouze na plagiátorství, falšování dat, zneužití třetí strany materiálu, vymýšlení výsledků a podvodné autorství. Vezměte prosím na vědomí, že předložené rukopisy mohou být předmětem kontroly, s cílem odhalit případy podobného text. Důsledky plagiátorství nebo pochybení jsou podrobně popsány v zásadách.
Odkazy násady pro:

Návrat na obsah

Správnost obsahu

Všechny zaslané příspěvky musí obsahovat jména, příjmení a kontaktní adresu autorů.
Všechny příspěvky jsou přijímány s vědomím, že autor je zodpovědný za správnost všech názorů, technic-kých komentářů, reportáží, zpráv, dat, obrázků, ilustrací a fotografií.
Publikace nemusí nutně znamenat, že se jedná o názory editorů, redakční rady nebo vydavatele. Editor, redakční rada nebo vydavatel neručí za správnost komentářů, zpráv nebo jiných technických a věcných informací.
Časopis Media4u Magazine však bude usilovat o to, aby zajistil, že všechna stanoviska, komentáře, zprávy, data, obrázky, ilustrace a fotografie byly přesné, pokud je to v rámci možností, aby tak učinil.

Návrat na obsah

Copyright

Za obsah každého příspěvku zodpovídá výhradně jeho autor.
Autoři příspěvků odpovídají za získání povolení od držitelů autorských práv k reprodukci ilustrací, tabulek, obrázků nebo dlouhých citací dříve publikovaných jinde bez ohledu na komunikační médium.
Autoři zasláním článku svým e-mailem potvrzují, že článek je původní, není předložený jinému časopisu k recenzi, dosud nebyl zveřejněn jinde a neočekává se jeho publikace jinde.
Autorům zůstává právo publikovat tento materiál v jiných svých dílech, další publikace podléhá uvedení původního zdroje při dalším zveřejnění.
Nebudou přijímány příspěvky, které byly zveřejněny na jiném místě, pokud to nebylo výslovně vyžádáno nebo dohodnuto s editory a vydavatelem.
Zasláním příspěvku svým e-mailem autoři vyjadřují souhlas s jeho oboustranně bezplatným publikováním v časopise Media4u Magazine, jeho elektronickou archivací prováděnou WebArchivem – Archivem čes-kého webu, Národní knihovnou České republiky a jeho další indexací.
Všechny články zveřejněné v časopise Media4u Magazine mohou být využity k dalším publikacím, pokud bude uvedena jejich citace podle platných norem.
Elektronický časopis Media4u Magazine si může každý čtenář vytisknout pouze pro svoji potřebu. Časopis nesmí být prodáván bez dohody s vydavatelem.

Návrat na obsah

Přesnost reprodukce

Časopis se snaží zajistit přesnou reprodukci textu, fotografií a ilustrací. Vydavatel nenese odpovědnost za chyby, ať už redakční a typografické, ani za následky z nich.
Vydavatel si vyhrazuje právo upravit, zkrátit nebo vynechat všechny předložené materiály.

Návrat na obsah

Recenzní řízení

Všechny zaslané články budou nejprve posouzeny redakcí časopisu Media4u Magazine z hlediska obsahu a splnění požadavků a pokud budou schváleny, budou předloženy k hodnocení alespoň dvěma externím recenzentům.
O neschválení článku pro recenzní řízení bude autor informován do 1 měsíce po jeho podání.
Hlavní kritéria hodnocení recenzenty:
 • dodržení obecných pokynů pro autory
 • dodržení pokynů pro psaní příspěvků
 • struktura článku
 • správnost obsahu
 • originalita
 • ilustrace – fotografie, obrázky, tabulky
 • použitá terminologie
 • relevantnost a forma citací
O přijetí nebo odmítnutí příspěvku je autor informován e-mailem nejpozději 3 měsíce po jeho podání.
U příspěvků psaných anglicky (či jiným světovým jazykem) požadujeme od autorů, kteří nejsou rodilými mluvčími dodání písemného recenzního posudku od odborníka v daném oboru a prohlášení VŠ učitele angličtiny (příslušného jazyka), případně certifikovaného specialisty (např. soudní tlumočník apod.) o tom, že provedl jazykovou korekturu anglických (cizojazyčných) textů. Autoři této recenze i jazykové korektury budou uvedeni na konci příspěvku.

Návrat na obsah